​સાચવીને રાખ્યા છે વરસાદના 

દરેક ટીપા મારી કવિતામાં.

મને ખબર છે કે એને ગમે છે 

ભીંજાવુ ધોધમાર વરસાદ માં.
આજનું  રૂટીન  થોડું  લેટ કરીએ

આવ કાના ઓનલાઈન ચેટ કરીએ

તારે છે રોજ રોજ કામનાં ઢગલા

ને મારે ય છે એ  જ મગજમારી

ઈચ્છા તો થાય કે સામસામે મળીયે
પણ મજબૂરી છે  મારી ને તારી

વોટ્સએપમાં મળવાનું સેટ કરીએ
આવ કાના ઓનલાઈન  ચેટ કરીએ

રાધાને ગોપીઓ જો સ્માર્ટફોન લે તો
આપણે બનાવીએ  એક  ગ્રુપ 

‘રાસલીલા’ નામ  ઘણું ઓલ્ડફેશન્ડ છે
રાખીએ  ‘ડાન્સિંગ ટ્રુપ’

તું એડમીન બને તો ક્રિએટ કરીએ
આવ કાના ઓનલાઈન  ચેટ કરીએ

મીરાને ગ્રુપમાં તું એડ કાં કરે ?
થાશે નક્કામી બબાલ

કોની સાથે તું વધુ ક્લોઝ છે
એવા થવાના સવાલ

ગમતાને મેસેજ પ્રાઈવેટ કરીએ 
આવ કાના ઓનલાઈન  ચેટ કરીએ..
વૈશાખ ની બપોરે મેં રમ્યો એની નજર નો સટ્ટો..

હારી ગયા આજે અમે, બેવફા નીકળ્યો એનો દુપટ્ટો..

“ભુલીજા તારા ભુતકાળ ને એ તો માત્ર પવન ની લહેર હતી,

સંભાળ તારા ભવિષ્ય ને તોફાન તો હજું બાકીછે.”
જ્યારે તમે શરમાઈ ને ઝુકાવો છો આંખો….
વગર વરસાદે પલળી જાઉં છું હું આખે આખો
સૂરજ અલગ હતો અને તડકા અલગ હતા,
શબ્દો જુદા હતા અને પડઘા અલગ હતા.

છેવટ સુધી તપાસ કરી પણ મળ્યા નહીં,

જે સ્વપ્નમાં જોયા હતા એ રસ્તા અલગ હતા…!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s